BASIN TOPLANTISI

AYDIN İL YÖNETİMİ BASIN TOPLANTISI YAPTI

BASIN TOPLANTISIBASIN TOPLANTISI
Bel-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Soygan’ı ve yönetimde görev alan İl Sekreteri Güngör Taşocak, İl Mali
Sekreteri Hakan Kayalı, Sosyal İşler ve Eğitim Sekreteri Coşkun Özkan ve İl Teşklilat Sekreteri Ali Akmeşe basına tanıtıldı. Demokratik Sendikalar Konfederasyonu’na (DESK) bağlı olarak kurulan Türkiye Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bel-Bir-Sen) Aydın Şubesi’nin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 28 Mart 2012 Çarşamba günü Aydın İl Özel İdaresi’nde DESK yöneticilerinin de katıldığı bir basın toplantısı ile Aydın’daki teşkilatlanmalarını tamamladıklarını ilan ettiler.
Basın toplantısında Bel-Bir-Sen Aydın Şubesi’nin kurulduğunu resmen kamuoyuna duyuran DESK ve Demokratik Ofis-Sen İl Başkanı Kırlıoğlu, Bel-Bir-Sen yönetimini takdiminin ardından yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Bizler demokrasinin gerekliliğine inanan bireyler olarak, 21. yüzyılda değişmeyen tek şeyin değişim olduğu gerçeğinden yola çıkarak, maalesef günümüzdeki mevcut sendikal anlayışın şahsi emeller peşinde koşulan bir mecraya dönüştüğünü üzüntü içerisinde görmekteyiz. Bu şekilde hak arama mücadelesinin verilemeyeceğini ve birlikten kuvvet doğar anlayışıyla sendikalara üye olan memurlarımızın sosyal ve ekonomik haklarına kavuşmasının mümkün olmadığı tartışma götürmez bir gerçekliktir. Memurlarımızın beklentilerini, ortak hak ve menfaatlerini gözetmek yerine, sorunları çıkmaza dönüştüren bu mekanizma içerisinde, bizler gibi farkındalıkla gönül birliği yapmış, tüm samimiyetiyle büyük özverilerle çalışmalar yapan insanlarında sistem dışına itildiği ve mesnetsiz uydurmalarla önlerinin kesilmeye çalışıldığı malumunuzdur. Demokratik Sendikalar Konfederasyonu’nun yerel yönetimler hizmet kolu olan Belediyeler ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bel-Bir-Sen bugün itibariyle Aydınımızda teşkilatlanmasını tamamlamış bulunmaktadır. İnşallah hayırlara vesile olur.
Aydın İl Teşkilatı olarak bizler; az önce bahsettiğim bir sendikal anlayışın çok çok dışında, dürüst, mert, yiğit, çözüme ve insana odaklı anayasal ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımızı hukuk kuralları içerisinde hiç kimseyi, siyasi düşünce, dil, ırk, din, mezhep ayrımcılığı yapmaksızın halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik gerçekleri de dikkate alarak tamamen gerçekçi bir yaklaşımla insana yakışan insanca koşullar içerisinde yaşamak adına mücadelemizi vereceğiz.
Tüm memur arkadaşlarımızı çalışma barışı içerisinde gelecek kaygısı ve korkusu olmaksızın çağdaş demokratik, dürüst, mert, yiğit kadrolarımızdan oluşan teşkilatlarımızla tanışmaya DESK ve BEL-BİRSEN ailesi ile buluşmaya davet ediyorum.”
Basın açıklamasının ardından yeni yöneticilere törenle rozetleri takıldı.

Reklamlar

AYDIN İL BAŞKANLIĞI KURULDU

AYDIN İL BAŞKAMLIĞI KURULDU

Belbirsen Aydın İl Başkanlığı kurularak çalışmalarına başlamışltır.
İl Başkanlığı Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

AYDIN İL YÖNETİM KURULU
1-İl Başkanı :Mehmet SOYGAN
2-İl Sekreteri :Güngör TAŞOCAK
3-İl Teşkilat Sekreteri:Ali AKMEŞE
4-İl Mali Sekreteri:Hakan KAYALI
5-İl Eğt.ve Sosyal İşler Sekreteri:Coşkun ÖZKAN

Şubelerden Haberler

Bitlis İl Başkanlığı Kuruldu

Belbirsen İl Başkanlığı Kurularak faaliyetlerine başlamıştır.
İl Başkanlığı yönetimi aşağıdaki kişilerden oluşmmmaktadır.

İl Yönetim Kurulu
1-İl Başkanı:Mehmet Besim İLARSLAN
2-İl Sekreteri: Hakan ÖZGÜL
3-İl teşk,ilat Sekreteri:Yücel İLARSLAN
4-İl Mali Sekreteri:Funda YILDIZ
5-İl Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri:İsmail IRMAK

1.OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

GENEL YÖNETİM KURULUDESK- Demokratik Sendikalar Konfederasyonuna Bağlı TÜRKİYE BELBİRSEN -Türkiye Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının 1.olağan Genel Kurulu “Kültür parkı,Kültür pasajı No:9 Topkapı /İstanbul”adresinde 07 OCAK 2012 Cumartesi günü saat 10.00 da Genel Başkan Muzaffer KALA’nın açış konuşması ile başlamıştır.Divan Başkanlığının oluşturulmasından sonra Divan Kongrenin yönetimini devralmış ve Gündemin birinci maddesine göre İstiklal Marşının okutulmasından sonra protokol konuşmalarına yapılmıştır.İkinci madde,Faaliyet raporlarının okunup genel Kurul tarafından ibra edilmesinden sonra 2012 yılı,2013 yılı ve 2014 yılı tahmini bütçeleri görüşülerek kabul edilmiştir.Üçüncü madde,tüzük gereği Yönetim Kuruluna verilmesi gereken yetkiler oylanarak kabul edilmiştir.Dilek ve temenni için söz alanların konuşmalarından sonra organ üyeliklerine adaylık tekliflerini alan Divan Başkanlığı görevini zorunlu organların seçimini yaptıracak Sandık Başkanına devretmiştir.
08.01.2012 Pazar günü saat 09,00 da Sendika Organlarına üye seçimi için oy kullanmaya başlanılmıştır.Saat: 17.00 da oy kullanımına son verilerek sandık açılarak oy sayımı yapılmıştır.
Tek Liste ile girilen seçimden Genel Başkanlığa yeniden Muzaffer KALA seçilirken, Genel Sekreterliğe Ali Kemal ÇAKIR,Genel Mali Sekterliğe Veysel KÖSE,Genel Teşkilat Sekreterliğine Mehmet MÜCAHİD,Genel İletişim Sekreterliğine Mustafa YETİŞGEN,Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterliğine Ali UÇAR,Genel Eğitim ve Sosyal Çalışma sekreterliğine Engin GENÇ seçilmiştir.
Yeniden Türkiye Belbirsen Genel Başkanı seçilen Muzaffer KALA,yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile ilk toplantısını yaparak yeni döneme ait çalışma politikaları hususunda bilgiler verdi,” durmak yok hep çalışacağız,hep ileri gideceğiz”dedi

TÜRKİYE BELBİRSEN 1.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

      1- Sendikamız Yönetim  Kurulunun  12.012.2011 tarih ve  17 sayılı    Kararı doğrultusunda (TÜRKİYE BELBİRSEN)Türkiye Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının 1.Olağan  Genel Kurulu toplantısı  31 ARARLIK 2011 cumartesi günü  ve 01 OCAK 2012 Pazar günü (Kültür Parkı,Kültür pasajı No:9,Topkapı Zeytinburnu/İstanbul ) adresinde aşağıda yazılı gündemle  yapılacaktır.
        2-İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.toplantı 7-8  OCAK 2012  tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın  aşağıdaki gündemle   yapılacaktır.                                                                                                       

              Genel Kurul Üyelerine duyurulur

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
I-Genel Kurul Cumatresi Günü saat:10.00 da başlayacak,

1-Açılış, Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı ve Divan oluşumu,
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tahmini Bütçenin  görüşülmesi ve kabulü,
3-Yönetim Kuruluna  yetkisi verilmesi,
4-Seçim  Listelerinin ilanı,Başkan adaylarının konuşması,
5. Dilek ve Temenniler

II-Pazar Günü saat:09.00-17.00 arası;

6. Zorunlu Organların Seçimi.

ÖRGÜTLENİYORUZ…NEDEN?

Biz Kamu Görevlileri,Türkiye`nin bütün büyükşehir,il,ilçe ve belde belediyelerinde ve özel idarelerinde çalışıyoruz.
Farklı görüşlere inansak da, farklı siyasi partileri desteklesek de.bir gerçeği göz ardı edemeyiz,hepimizin ortak bir noktası var: Yaşamak için çalışmak ve emeğimizin karşılığı olan hakkımızı almak  zorundayız.

İster  meydanlarda, cadde ve sokaklarda işportacı veya  simitçi kovalayan Zabıta memuru olalım, ister bürolarda, masalarda çalışan memur,tahsildar,sayman,şef  olalım, ister atölyelerde teknisyen, tekniker, Mühendis olalım, belediyelerde ve Özel İdarelerde hayatımızı yalnızca ücretle kazanıyoruz.

Bizler,ister kadrolu,ister sözleşmeli olalım, biz kamu görevlisiyiz, çalışma mekanlarımız aynı,dertlerimiz aynı, sorunlarımız ortak

Biz sözleşmeli çalışanlar, işimizin İnsan Kaynakları Müdürlerinin insafına bırakılmasını istemiyoruz.

Biz sözleşmeliler, geleceğimizi Belediye Başkan  ya da yardımcılarının iki dudağı arasından çıkacak kelimelere bağlı olsun istemiyoruz

Biz sözleşmeli çalışan Kamu Görevlileri,

İş garantisi istiyoruz.

Çünkü bizim için işsizlik açlık demektir.

Biz kadro istiyoruz,

Bizim için iş garantisi kadro demektir,.

Çalışma şartlarının  iyileştirilmesini istiyoruz.

Sözleşmelilerin ya çalışma sürelerinin kısaltılmasını yada fazla mesdai üçretlerinin ödenmesini istiyoruz!

Çünkü kendimize ve ailemize daha fazla zaman ayırmak, okumak, gezmek, eğlenmek bizim de hakkımız.Sosyal haklar istiyoruz!

Kısaca, beldelerde yaşayan insanlara iyi yol ve kaldırımlarda yürümelerini,güzel ve bakımlı park ve bahçelerde dinlenip eğlenmelerini,temiz ve huzurlu bir beldede yaşamalarını sağlayan  biz Yerel Hizmet kolunda çalışan kadrolu ve sözleşmeli kamu görevlileri,bütün bu zenginlikleri,güzellikleri ve değerleri üretenler olarak, bu değerlerden, refah ve gelişmeden hakkımız olan payı istiyoruz

Belediye ve Özel İdarelerde kadrolu ve sözleşmeli çalışan kamu görevlisi olan bizler,tüm bu haklarımızı alabilmek için örgütleniyoruz. Örgütümüzün adı TÜRKİYE BELBİRSEN

GENEL BAŞKAN MUZAFFER KALA,DESK GENEL KURULUNDA KONUŞMASI

TÜRKİYE BELBİRSEN GENEL BAŞKANI MUZAFFER KALA,DESK KONGRESİNDE  KONUŞTU

TÜRKİYE BELBİRSEN   Genel Başkanı Muzaffer KALA,DESK (Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)in, 17 EYLÜL 2011 günü yapılan olağanüstü genel kurulunda bir konuşma yaptı.

Genel Başkan KALA,Türkiyede Kamu görevlileri sendikacılığında 20 yıla yakın bir sürede gelinen manzara ortada.Piyasayı ele geçirmiş havalarında,pastayı üçümüz paylaştık,yeni oluşumlara yer bırakmadık haleti ruhiyesi ile ellerini oğuşturan üç konfederasyon üyeleri,birleşik kaplar sıvısı  gibi birinin gördüğü baskı diğerinin üye sayısını yükseltüyor.Bu konfederasyonların üye sayıları siyasi iktidarların değişmesine paralel değişiyor,dedi.

MUZAFFER KALA’DAN, HİKMET TEKİROĞLU’NA ZİYARET

TÜRKİYE BELBİRSEN Genel başkanı Muzaffer KALA,İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet TEKİROĞLU’nu makamında ziyaret etti.

TÜRKİYE BELBİRSEN Genel Başkanı Muzaffer KALA, Bem-Bir-sen kurucu Genel Sekreteri olan Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi Mehmet MAZI’nında hazır bulunduğu bir  ortamda Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet TEKİROĞLU’nu  makamında ziyaret ederek Türkiye Belbirsen ve sendikal çalışmalar konularında bilgiler verdi.

TÜRKİYE  BELBİRSEN Genel Başkanı Muzaffer KALA,Başkan Yardımcısı Hikmet TEKİROĞLU’na, Türkiye Belbirsenin bahçelievler Belediyesindeki üye kayıt çalışmalarını da anlatarak,bahçelievler belediyesinde memur sınıfında çalışanların ekenomik zorluklarını ve Toplu Sözleşmenin bir an önce yapılması konusundaki beklentilerini aktardı.

Başkan Yardımcısı Hikmet TEKİROĞLU,sendikaların sayılarının çoğalması demokratik serbest rekabeti artıracağını,tek olmanın gücünün getireceği yanlış uygulamaları önleyeceğini,memurların haklarını aramayan sendikadan istifa edebileceğini,hakkını  daha iyi arayacağına inandığı sendikaya üye olabileceğini,bununda üyelerin sadece aidatı ile ilgilenen sendikaları sendikal anlayışlarını yeniden gözden geçirmek zorunda bırakacağını, söyledikten sonra;

memurlarımızın ekenomik mağduriyetlerinin farkındayız,onların skıntılarını giderecek,biraz olsun rahatlatacak çalışmalar yapılmaktadır,bunun alt yapısı hazırlanmaktadır,sizinde yardımınızla inş. yılbaşındaToplu Sözleşmeyi gerçekleştirceğiz dedi.

TÜRKİYE BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARINA DUYURULUR

           TÜRKİYE BELBİRSEN  (Türkiye Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu  uyarınca Yerel Yönetim Hizmetleri kolunda kurularak faaliyetine başlamıştır.  .

 . TÜRKİYE BELBİRSEN,Belediye ve Özel İdare kamu Görevlilerinin haklarını arama noktasında evrensel hukuk ilkeleri ve uluslar arası standartlara uygun bir sendikacılık anlayışı  ile;

1-Üyelerin sorunları ile bire bir ilgilenmek  ,

2- Sadece üyelerin  değil tüm çalışanların çıkarlarını gözetmek ,

3- Hukukun üstünlüğünü esas alan daha  etkili bir sendikal örgüt inşaa etmek,

4-, Demokrasiyi ve insan haklarını teşvik etmek,

5-Adil olmak ve  haksızlıkların karşısında durmak

6- Mazlumun yanında zalimin karşısında olmak,

7-Yiğit,mert,dürüst ve vefalı olmak,

8-Onurumuza  ve geleceğimize  fiyat  biçtirmemek,

9- Sürdürülebilir  gelişim, nitelikli işgücü, yüksek verimlilik ,

10- İşbirliğine dayalı yönetişimin standartlarını yükseltmek ve  güçlü bir farkındalık oluşturmak,

 11-Ne kimsenin Hakkını yemek,ne de kimseye üyemizin Hakkını yedirmemek ve Hakk odaklı bir sendikal politika yürütmek için,

çıktığımız bu sendikal mücadelemizde, tüm Belediye ve Özel İdare  çalışanlarımızın yaptıkları ve yapacakları destek ve katkılardan dolayı teşekkür eder şükranlarımızı sunarım.